آشنایی با رشته بازی سازی رایانه ای

آشنایی با رشته بازی سازی رایانه ای

 

 

 

رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای در مرکز علمی کاربردی خوارزمی ارائه خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند .