آگهی پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی

آگهی پذیرش دانشجوی کاردانی  و کارشناسی

رشته های پذیرش بهمن 97

  مرکز علمی کاربردی خوارزمی خوارزمی

مقطع تحصیلی نام رشته
کاردانی كاردانی فنی عمران – نگهداری و مرمت ساختمان

كاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده

كاردانی فنی نرم‌افزار – برنامه‌سازی کامپیوتری

كاردانی فنی معماری – معماری شهری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری شبكه‌های كامپیوتری

مهندسی فناوری عمران – ساختمان‌سازی

 

اطلاعات ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند .