آگهی پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی

آگهی پذیرش دانشجوی کاردانی  و کارشناسی

رشته های پذیرش مهر 99

  مرکز علمی کاربردی خوارزمی خوارزمی

مقطع تحصیلی نام رشته
کاردانی
کاردانی(مخصوص دارندگان مدرک دیپلم)
o        كاردانی حرفه‌ای معماری – معماری داخلی

o        كاردانی فنی شبکه‌های کامپیوتری

o        كاردانی فنی عمران – نگهداری و مرمت ساختمان

o        كاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده

o        كاردانی فنی كامپیوتر – سیستم‌های كامپیوتری

o        كاردانی فنی معماری – معماری روستایی

o        كاردانی فنی نرم‌افزار – برنامه‌سازی کامپیوتری

o        كاردانی فنی ممیزی انرژی – ساختمان

o        کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابدرای مالی

کارشناسی
کارشناسی (مخصوص دارندگان مدرک کاردانی)
o        مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

o        مهندسی فناوری سیستم‌های سخت‌افزاری رایانه

o        مهندسی فناوری شبكه‌های كامپیوتری

o        مهندسی فناوری عمران – ساختمان‌سازی

o        كارشناسی حرفه‌ای معماری – طراحی محیط داخلی

o        کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی

جهت ثبت نام به مرکز خوارزمی مراجعه نمایید.

تلفن : 38694757 و 38693262

بین وکیل اباد 52 و 54 پلاک 1174

دیدگاه ها بسته شده اند .