اسامی دانشجویانی که با دکتر فراهی پروژه وکارورزی دارند +ساعات مراجعه

دانشجویان ذیل دروس پروژه و کارورزی را با جناب آقای دکتر فراهی باید بگذرانند، لذا این دانشجویان  در اسرع وقت در یکی از روزهای یکشنبه و یا سه شنبه بین ساعات 10 الی 11:30 برای تعیین موضوع پروژه و یا محل کارورزی به جناب آقای دکتر فراهی در محل دفتر ریاست موسسه مراجعه نمایند.

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر فراهی باید پروژه بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 علی بهاریه مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180009
2 میثم جمالی کسرینه مهندسی فناوری اطلاعات 94137025180023
3 مهدی حسینی موسوی مهندسی فناوری اطلاعات 93244002180110

 

اسامی دانشجویانی که با آقای دکتر فراهی باید کارآموزی بگذرانند

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 سجاد دهقان برنامه سازی کامپیوتری 94237025160018
2 سمیه رضازاده گرماب علیا حسابداری مالی 95137025170039
3 محمد سرآبی اینترنت و شبکه های گسترده 94237025160010
4 علی سلمانی پور مهدی آباد مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180001
5 فاطمه سمساری شاندیز اینترنت و شبکه های گسترده 94137025160012
6 مریم سیستانی برنامه سازی کامپیوتر 94237025160028
7 سعید شفیعی مقدم حسابداری مالی 94237025170010
8 علی اصغر عاقلی مهندسی فناوری اطلاعات 93237025180002
9 محمد عزیزی حسابداری مالی 95137025170005
10 مهدی عطری حسابداری مالی 95137025170006
11 فرزاد غفاری مقدم اینترنت و شبکه های گسترده 94237025160012
12 فهیمه غفاریان زحمتکش حسابداری مالی 95137025170007
13 مرجان سادات کلالی حسابداری مالی 95137025180014
14 علی اکبر مرادی بنجار حسابداری مالی 94237025170015
15 سید محمد موسوی اینترنت و شبکه های گسترده 95137025160028
16 سید محمدرضا موسوی خورقی مهندسی برنامه نویسی تحت وب 94237025180002

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند .