اطلاعیه درس خدمات الکترونیک

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویانی که درس خدمات الکترونیک با خانم نخعی راد انتخاب واحد نموده اند می رساند کلاس مذکور روز شنبه 18-16 برگزار می گردد. حضور دانشجویان در کلاس الزامی می باشد.

آموزش

5/12/95

دیدگاه ها بسته شده اند .