اطلاعیه دروس پیکربندی سرورهای شبکه و کارگاه، مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم های خبره

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویانی که با آقای معین درباری دروس پیکربندی سرورهای شبکه و کارگاه، مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم های خبره را انتخاب واحد نموده اند می رساند، کلاسهای ایشان از هفته دوم بعد از تعطیلات نوروز برگزار می شود.

اداره آموزش

دیدگاه ها بسته شده اند .