اطلاعیه مهم بیمه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به نامه شماره 12867/98/خ مورخه 98/8/26 و اهمیت و ضرورت بیمه دانشجویی، لطفا هرچه سرعتر نسبت به پرداخت مبلغ 45/800 ریال از طریق سامانه هم آوا اقدام فرمایید.

با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده بدیهی است در صورت قصور عواقب آن به عهده دانشجویان می باشد.

امور مالی مرکز علمی کاربردی خوارزمی

دیدگاه ها بسته شده اند .