اطلاعیه کتابخانه – استفاده از منابع magiran

اساتید و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان می توانند جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی پایگاه فارسی magiran به واحد کتابخانه در مؤسسه مراجعه نمایند.

دیدگاه ها بسته شده اند .