اطلاعیه کلاس ریاضی گسسته

به اطلاع دانشجویان کلاس ریاضی گسسته با آقای ضیایی می رساند ادامه کلاس مذکور در تاریخ های 96/4/15 و 96/4/22 از ساعت 16-20 تشکیل خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند .