بازدید دکتر بهرهی، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز خوارزمی

بازدید دکتر بهرهی، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز خوارزمی

دکتر کیانوش بهرهی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دکتر مرتضی تشکر ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی از مرکز علمی کاربردی خوارزمی بازدید نمودند.

روز دوشنبه 98/11/14 ، جناب آقای دکتر کیانوش بهرهی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی، از مرکز علمی کاربردی خوارزمی بازدید نمودند. در این بازدید که دکتر مرتضی تشکری نیز ایشان را همراهی می کردند از امکانات و تجهیزات مرکز خوارزمی بازدید کردند.

دیدگاه ها بسته شده اند .