برنامه جبرانی کلاس اندیشه 1 و 2

برنامه کلاس های جبرانی آقای ذاکری به شرح ذیل است:

اندیشه 1 : چهارشنبه 96/3/10 ساعت 14:15 الی 16

اندیشه 2 : سه شنبه  96/3/9 ساعت 18 الی 19:30

دیدگاه ها بسته شده اند .