برنامه کلاس برنامه سازی سیستم، آقای مهندس حسینی

برنامه کلاس برنامه سازی سیستم با آقای مهندس حسینی روز پنجشنبه 96/2/28 از ساعت 14-18 برگزار خواهد شد.

عدم حضور دانشجویان در کلاس مذکور باعث حذف درس آنها خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند .