برنامه کلاس های جبرانی خانم مهندس جوکار

کلاس های جبرانی خانم مهندس جوکار به شرح ذیل برگزار می شود:

1– درس نمایه سازی: روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 12-14

2- درس کارگاه طراحی صفحات وب: روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14-16

3- درس کارگاه برنامه سازی تحت وب، روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 16-18

4- درس کارگاه طراحی صفحات وب  روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 12-14

دیدگاه ها بسته شده اند .