برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز خوارزمی

برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز خوارزمی

آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی نیم سال اول سال تحصیلی 98-99 در مرکز علمی کاربردی خوارزمی با موفقیت برگزار شد. این آزمون ها به صورت هماهنگ کشوری برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده اند .