تمدید ثبت نام کاردانی

تمدید ثبت نام کاردانی

تمدید دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای دوره های علمی کاربردی در رشته های زیر :

ثبت نام از تاریخ 96/6/19 لغایت 96/6/22 

ثبت نام به صورت حضوری نیز انجام می شود.

دیدگاه ها بسته شده اند .