ثبت نام دوره ها

ثبت نام حضوری:

جهت ثبت نام حضوری به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

مشهد بلوار وکیل آباد، تلاقی بلوار لادن، مقابل پل هوایی

تلفن تماس: 15-8924514-0511

ساعات مراجعه از ساعت 13 الی 18

 

ثبت نام اینترنتی:

فرم ثبت نام اینترنتی

  • 1-درصورت انصراف 10 روز قبل از تشکیل کلاس ها 50درصد مبلغ کل شهریه مسترد خواهد شد. 2- درصورت انصراف بعد از شروع کلاس ها شهریه عودت نخواهد شد.
 

Verification

 

اطلاعات پرداخت:

شماره حساب نزد بانک سپه شعبه اول لادن 14-863 به نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

نحوه پرداخت شهریه:

یک سوم نقد، الباقی در 3 الی 5 فقره چک

در صورت پرداخت نقدی کل شهریه 5% تخفیف لحاظ خواهد شد.