حراست مرکز خوارزمی به عنوان حراست برتر استانی انتخاب شد

حراست مرکز خوارزمی به عنوان حراست برتر استانی انتخاب شد

حراست مرکز علمی کاربردی خوارزمی خراسان به عنوان حراست برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی انتخاب شد.

در مراسم حراست ها که در آبان ماه سال 98 برگزار شد آقای مهندس علی اکبر حاجی زاده به عنوان حراست برتر دانشگاه علمی کاربردی استان خراسان رضوی انتخاب شد و از ایشان تقدیر به عمل آمد. مرکز علمی کاربردی خوارزمی ضمن تبریک این موفقیت به ایشان، آرزوی موفقیت و کامیابی در تمامی مراحل زندگی را برای ایشان دارد.

دیدگاه ها بسته شده اند .