دانشجویان مشمول سنوات

دانشجویان مشمول سنوات

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر جهت تکمیل فرم درخواست سنوات به اداره آموزش مراجعه نمایند: در غیر این صورت عواقب آن به عهده خود دانشجو می باشد.

دانشجویان می بایست فرم درخواست سنوات را از بوفه دانشگاه گرفته ، پر نموده و به آموزش تحویل نمایند.

022s

023s

دیدگاه ها بسته شده اند .