درباره ما

مرکز علمی کاربردی خوارزمی خراسان پیرو موافقت قطعی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فنآوری تشکیل گردید. بر اساس بند اول موافقت قطعی وزارت متبوع و ماده 2 اساسنامه مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان، قلمرو فعالیت مؤسسه، اجرای دوره های آموزش عالی آزاد و همکاری در اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز دانشگاه جامع علمی – کاربردی می باشد. مؤسسه خوارزمی از سال 1381 همکاری خود را با دانشگاه محترم جامع علمی- کاربردی، در اجرای دوره های پودمانی مورد نیاز دانشگاه آغاز نموده است. یکی از زمینه های فعالیت این موسسه ، برگزاری دوره ای آموزش آزاد ( به صورت کوتاه مدت ) – این دوره ها بعد از کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی برگزار می گردد. در پایان این دوره ها گواهینامه پایان دوره صادر می شود.

 

درباره مرکز علمی کاربردی خوارزمی خراسان

مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان پیرو موافقت قطعی شماره 584/13/24 مورخ 18/4/81 وزارت محترم علوم، تحقیقات و فنآوری تشکیل گردید. اعضای اولیه هیأت مؤسس، پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.

بر اساس بند اول موافقت قطعی وزارت متبوع، و ماده 2 اساسنامه مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان، قلمرو فعالیت مؤسسه، اجرای دوره های آموزش عالی آزاد و همکاری در اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز دانشگاه جامع علمی – کاربردی می باشد.

مؤسسه خوارزمی از سال 1381 همکاری خود را با دانشگاه محترم جامع علمی- کاربردی، در اجرای دوره های پودمانی مورد نیاز دانشگاه آغاز نموده است،.

بنابراین موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان، در دو بخش عمدۀ آموزشهای بلند مدت علمی – کاربردی و آموزش های تخصصی عالی کوتاه مدت، به فعالیت آموزشی اشتغال دارد. شرح خلاصه ای از این دو بخش عمده آموزشی در زیر ارائه گردیده است.

الف-آموزش های بلند مدت علمی – کاربردی

موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان براساس موافقت قطعی وزارت متبوع و ماده 2 اساسنامه خود ، تفاهم نامه پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته پودمانی در رشته های حسابداری ، نرم افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، سخت افزار کامپیوتر و تعمیرات سخت افزار کامپیوتر و فناوری اطلاعات را با دانشگاه محترم جامع علمی – کاربردی به انجام رسانید و در اردیبهشت سال 1382 اولین دوره پذیرش دانشجو را از طریق دانشگاه جامع علمی – کاربردی آغاز نمود.

1-نحوه اجرای دوره های کاربردی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی :

چگونگی فعالیت دانشگاه جامع علمی – کاربردی متفاوت با سایر دانشگاههای کشور می باشد چرا که سایر دانشگاه ها خود مجری دوره های مجوز داده شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند در حالیکه دانشگاه جامع علمی – کاربردی دارای مراکز آموزش عالی وابسته و تحت نظارت می باشد که مراکز آموزش عالی پس از کسب امتیازات لازم و تأیید دانشگاه جامع علمی –کاربردی مجوز اجرای دوره را از این دانشگاه اخذ و دانشگاه جامع علمی –کاربردی ، نظارت بر اجرای دوره ها در این مراکز آموزش عالی و در نهایت امر فارغ التحصیلی دانش آموختگان توسط مراکز آموزشی وابسته و تحت نظارت را عهده دار می باشد.

2-ماموریت دانشگاه جامع علمی – کاربردی:

در آیین نامه نظام آموزشی مهارت و فنآوری، مصوبه 1/8/1390 هیأت محترم وزیران، آمده است آموزش های مهارت وفناوری به عنوان بنیانی برای توانمند سازی سرمایه های انسانی وتربیت نیروی انسانی مؤمن، متخصص و کارآفرین، متناسب با استعدادهای افراد و نیاز بازارکار، با استفاده بهینه از ظرفیت بخش های مختلف بومی اعم از دولتی وغیر دولتی یکی از اولویت های راهبردی برای سرآمدی ایران اسلامی در منطقه و جهان است.

با این رویکرد تدوین نقشه راه نظام مهارت و فنآوری در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شده است. در این راستا طراحی ساختار نظام جامع مهارت و فناوری با سه زیر نظام «آموزش مهارت وفناوری»، «صلاحیت حرفه ای» و «نظام احراز اشتغال» در دستور کار قرار گرفته است که در مرحله نخست «نظام آموزش مهارت و فناوری» با تصویب هیأت محترم وزیران به وزارتخانه های مرتبط ابلاغ گردیده است. یکی از ارکان آموزش عالی مهارت و فناوری، دانشگاه جامع علمی – کاربردی می باشد.

بر این اساس، دانشگاه جامع علمی – کاربردی به صورت تقاضا محور عمل کرده و دوره های این دانشگاه عرضه محور نمی باشد.

توضیح : کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دوره هایی را تعریف و مصوب دفتر برنامه ریزی درسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری می نمایند و به داوطلبان ورود به دانشگاه عرضه می شوند در حالیکه دانشگاه جامع علمی – کاربردی تقاضای بخشهای مختلف صنعت ، صنایع غذایی ، کشاورزی و دامپروری، مدیریت و خدمات اجتماعی و هنر را اخذ و براساس نیاز سرفصلهای درسی مورد نیاز را تعریف و پذیرش دانشجو را براساس نیاز اعلام شده اجرا می نماید.

3-دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای  دو نوع پذیرش دانشجو می باشد :

الف)دوره های پودمان :

پودمان درمعنی انگلیسی Modular  و در فارسی (پاره مهارت) می باشد. نحوه اجرای کلیه واحد های درسی دوره های پودمانی با واحد های درسی در دوره های ترمی به تفکیک دروس عمومی ، دروس پایه ، دروس تخصصی و دروس اصلی تخصصی یکی می باشد و فقط در دوره های پودمانی مجموع دروسی که می تواند منجر به دانش و مهارت یک پاره مهارت شود بصورت بسته تخصصی در آمده و در یک پودمان (ترم) ارائه می گردد که دانشجو در هر پودمان (ترم) یک پاره مهارت را آموخته و بجز مدرک پایان دوره در انتهای مقطع تحصیلی در هر پودمان (ترم) گواهینامه مهارتی یک پاره مهارت را اخذ می نماید . نظر به اینکه دروس اصلی تخصصی در دوره های پودمانی براساس ارائه یک مجموعه یک پاره مهارت چیده شده است و مهارتها از نظر حجم موضوع درس و مهارت آموزشی متفاوت می باشند، لذا پودمانها (ترمها) براساس مقدار ساعات اجرایی بصورت 8 هفته ای، 16 هفته ای و یا 24 هفته ای اجرا می گردد.

توزیع مجموع دروسی که یک مهارت را تکامل می بخشند اگر تا سقف 160 ساعت اجرا داشته باشند طول آن پودمان (ترم) 8 هفته ای می باشد و اگر تا سقف 320 ساعت اجرا داشته باشند طول آن پودمان (ترم) 16 هفنه ای و اگر تا سقف 480 ساعت اجرا داشته باشند طول آن پودمان (ترم) 24 هفته ای می باشد.

ب)پذیرش در دوره های ترمی :

چگونگی اجرای دورهای ترمی همانند سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور انجام می پذیرد که دانشگاه جامع علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، سالیانه یک نوبت پذیرش دانشجو را از طریق ثبت نام توسط دفترچه منتشره که از سوی ادارات پست در اختیار متقاضیان قرار می گیرد انجام و پس از برگزاری آزمون سراسری و یا پذیرش بدون کنکور و اعلام نتایج قبولی از سوی سازمان آموزش و سنجش کشور در بهمن ماه هر سال برای مراکز آموزش عالی تحت نظارت و وابسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی اقدام می نمایند.

کلیه علاقه مندان به تحصیل در مؤسسه خوارزمی، می باید اخبار مر بوط به پذیرش دانشجو (پودمانی – ترمی) را از طریق جراید، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اطلاعیه های سازمان سنجش و آموزش کشور کسب نمایند.

مزایای دوره های پودمانی :

دانشجو در هر ترم (پودمان) یک مهارت کامل را می آموزد که ضمن توانمندی انجام کار در اتحادیه های صنفی گواهینامه مربوطه را بعنوان یک مهارتجو اخذ می نماید.

دانشجو در پایان هر ترم (پودمان) با دانش و مهارت بدست آمده به توانمندیهای خود پی برده و علاقمندی او را نسبت به کسب دانش و مهارتهای بعدی عینیت می بخشد.

در دوره های پودمانی دانشجو در هرمرحله ای که چه اجباراً و چه با خواسته خود ترک ادامه آموزش نماید بمیزان تعداد پودمان ( ترم هایی ) که گذرانده هم دارای مدرک مربوطه می باشد و هم دروس و مهارتهایی را که آموخته ختم به مهارت هایی شده که می تواند در آن مهارتها فعالیت شغلی نماید.

بر اساس مواد 15 و 16 آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری، تصویب نامه هیأت محترم وزیران، به منظور ارتقای بهره وری نیروی کار، افزایش دانش، مهارت، ارتقای شغلی و حرفه ای مطابق با فناوری روز، دوره های آموزشی تکمیلی بین سطوح تحصیلی در شروع و یا حین کار، کارگاه و یا مراکز آموزش ارائه می شود. این آموزش ها در قالب پودمان ها یا بسته های آموزشی از هر سطح ورودی تا عالی ترین سطح، طراحی و اجرا می شود.

چنانچه فردی تمامی پودمان ها یا بسته های آموزشی متوالی و مرتبط تکمیلی بین سطوح تحصیلی را با موفقیت بگذراند، می تواند موفق به اخذ مدرک تحصیلی مرتبط شود.

آدرس کانال اطلاع رسانی خوارزمی:

https://telegram.me/kharazmi37025