دروس ارائه شده و برنامه کلاسی ورودی های جدید(بهمن 95)

دروس ارائه شده و برنامه کلاسی ورودی های جدید(بهمن 95)

دروس ارائه شده و برنامه کلاسی ورودی های جدید(بهمن 95) – نیمسال دوم 95-96 به شرح ذیل اعلام می شود.

ضمنا کلاس ها از روز 96/1/21 آغاز خواهند شد:

 

دیدگاه ها بسته شده اند .