راهنماي انجام مراحل كارورزي

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم

برای انجام درس کارورزی(نیمسال  دوم 99-98) مراحل زیر را انجام دهید:

  1. پس از انتخاب واحد درس کارورزی، دانشجو باید محلی را برای کارورزی پیدا و انتخاب کند. این محل می تواند یک شرکت یا سازمان باشد.
  2. دانشجو می بایست فرم های کارورزی را تهیه نماید و مشخصات خود را در آن تکمیل نماید. (از سایت دانشگاه، کافی نت و یا کانال دانشگاه)
  3. دانشجو فرم کروکی محل کارورزی را به مدیر گروه جهت تایید و امضا، تحویل دهد.
  4. دانشجو برگ معرفی نامه مدیرگروه را که در مرحله 3 تایید شد، به همراه کاربرگ 1-213  (واقع در صفحه 43 کاربرگ های آموزشی یا لینک( http://kharazmi-azad.ir/2218-2/) به واحد ارتباط با صنعت دانشگاه(آقای مهندس حاجی زاده) تحویل دهد و پس از امضای ایشان به دفتر ریاست دانشگاه (خانم ذوالفقاری) تحویل دهد تا رئیس امضا نمایند.
  5. مراحل 1 تا 4 باید تا 8 خرداد99 انجام شود.
  6. پس از امضای رئیس، دانشجو  برگ های معرفی نامه را از دفتر ریاست تحویل بگیرد و به مراحل کارورزی تحویل دهد تا محل کارورزی قسمت پایین برگ معرفی نامه را تایید و امضا نماید و سپس به دفتر ریاست تحویل دهد.
  7. دانشجو با هماهنگی استاد مربوط که در برد آموزش اعلام شده است نسبت به انجام کارورزی اقدام نماید.
  8. دانشجو گزارش انجام کارورزی(صفحات 42 تا 48)  را حداکثر تا 30 تیر 99 به دفتر ریاست دانشگاه (خانم ذوالفقاری)  تحویل دهد.

اداره آموزش

دیدگاه ها بسته شده اند .