رشته های علمی-کاربردی(ترمی)

رشته های مقطع کاردانی:

– کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی

– کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

– کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتر

– کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی

-کاردانی فنی عمران – امور پیمان ها

-کاردانی فنی عمران – نگهداری و مرمت ساختمان

-کاردانی حرفه ای بازاریابی

 

رشته های مقطع کارشناسی:

– کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی

– مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

– مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

-مهندسی فناوری کنترل = ابزار دقیق