زمان و شرایط دریافت وام شهریه

زمان و شرایط دریافت وام شهریه

زمان درخواست وام شهریه فرا رسیده است

قابل توجه کلیه دانشجویان

تمدید زمان ثبت درخواست وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 تا 20 شهریور ماه 95
قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام شهریه
به اطلاع می رساند؛ زمان ثبت درخواست وام شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 (مهرماه)، تا تاریخ 20/6/95 از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید گردیده است لذا با مراجعه به پورتال دانشجویی به آدرس: www.swf.ir جهت ثبت درخواست وام شهریه خود اقدام نمایند.
لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه پس از ثبت درخواست در پورتال مذکور و تایید نهایی توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی محل تحصیل، می بایست مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه را به آن مرکز ارائه نمایند. بدیهی است عدم ثبت تقاضای وام شهریه در پورتال مذکور و در تاریخ مقرر به منزله عدم نیاز به وام شهریه می باشد.

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال اول 96-95
قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام شهریه
به اطلاع می رساند؛ کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 (مهرماه)، فقط تا تاریخ 30/5/95 مهلت دارند تا با مراجعه به پورتال دانشجویی به آدرس: www.swf.ir جهت ثبت درخواست وام شهریه خود اقدام نمایند.
لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه پس از ثبت درخواست در پورتال مذکور و تایید نهایی توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی محل تحصیل، می بایست مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه را به آن مرکز ارائه نمایند. بدیهی است عدم ثبت تقاضای وام شهریه در پورتال مذکور و در تاریخ مقرر به منزله عدم نیاز به وام شهریه می باشد.

  برابر اعلام واحد استانی دانشگاه جامع کلیه دانشجویان می توانند درخواست وام شهریه خود را ارائه نمایند . متقاضیان، فرم مربوطه را از تایپ و تکثیر در حیاط موسسه دریافت و پس از کامل نمودن به سرکار خانم انصاری تحویل دهند .

دانشجویانیکه برای نوبت دوم درخواست مینمایند نیاز به تعهد نامه محضری مجدد نمی باشد .

دانشجویانیکه برای نوبت اول درخواست می نمایند میبایست تعهد نامه محضری را ضمیمه نمایند .

 آخرین مهلت ارسال فرمهای تقاضای وام شهریه نيمسال دوم 95-94 اعلام گردیده است . دانشجویانی که تا تاریخ 30/5/95 فرمهای مربوطه را به سرکار خانم انصاری تحویل ننمایند امکان استفاده از وام وجود نخواهد داشت .  

متقاضیان میبایست فرمهای مربوطه را از تایپ و تکثیر در حیاط موسسه دریافت و پس از کامل نمودن به همراه مدارک خواسته شده به سرکار خانم ذوالفقاری تحویل نمایند . متقاضیان وامهای شهریه میبایست یکسری کپی از تمام صفحات شناسنامه ، کپی کارت دانشجویی پشت و رو ، کپی کارت ملی را ضمیمه فرم درخواست نمایند .

مدارک براي درخواست وام عبارت است از

1- مدارک مربوط به ضامن(کارمند) : کپی شناسنامه ضامن ، کپي حکم کارگزینی ضامن و کپي کارت ملي

2-تهیه تعهد نامه محضری        

قابل توجه دانشجویان وام گیرنده

دانشجویان اخراجی ، انصرافی و یا ترک تحصیل می بایست کل بدهی را به صورت یکجا و نقدی به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند لذا مراکز آموزشی می بایست ارجاع مدارک دریافتی به دانشجو و تسویه حساب دانشجویان مذکور را زمانی انجام دهند که از تسویه حساب و پرداخت کل بدهی ایشان به صندوق رفاه دانشجویان مطمئن شده باشند .                                                                                                                                                                    

جهت کسب اطلاع از آئین نامه وام دانشجویی به خانم انصاری (اتاق ریاست) مراجعه فرمائید.

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند .