ساعات حضور مدیران در نیمسال دوم 96-95

 

 

 

ساعت حضور مدیر گروه کامپیوتر – جناب آقای مهندس مهدی هروی :

 

 

ساعت حضور مدیر گروه حسابداری – جناب آقای دکتر آذربراهمان :

 

 

ساعت حضور مدیر گروه معماری – سرکار خانم دکتر استادی :

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند .