ساعات ملاقات حضوری با ریاست محترم موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی

قابل توجه دانشجویان محترم

ساعات ملاقات حضوری با ریاست محترم موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی، جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد روزهای یکشنبه از ساعت 10 الی 12 می باشد .

موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

دیدگاه ها بسته شده اند .