قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل و یا در شرف فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل و یا در شرف فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان محترم

×خیلی مهم ×
قابل توجه دانشجویان محترم دانشجویانی که فارغ التحصیل و یا در شرف فارغ التحصیلی هستند جهت تکمیل مدارک ذیل هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند.

1-تکمیل کسری مدارک فارغ التحصیلی (عکس. تاییدیه . شناسنامه. اصل مدرک و …)
2-پرداخت 15% حق نظارت
3-پرداخت فیش کارمزد دانشنامه در سامانه سجاد

در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. اداره آموزش 95/5/23

دیدگاه ها بسته شده اند .