خیلی مهم:قابل توجه دانشجویان ورودی 95 (کارورزی)

دانشجویان ورودی سال 95 که در ترم جاری درس کارورزی اخذ نموده اند و تعداد واحد های آن ها بیش از 14 واحد است هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند.

طبق اطلاعیه فوق افراد ذیل هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد:

معصومه اعلمی

ایمان امین زاده واحدی

محمد تائبی خادر

سمیه رضازاده

مهدی عطری

فهیمه غفاریان

مرجان سادات کلالی

کاظم یارمحمدی

محسن درویش زاده (پروژه)

 

اداره آموزش

دیدگاه ها بسته شده اند .