مراحل انتخاب واحد

مراحل انتخاب واحد

مراحل انتخاب واحد موسسه خوارزمی

1- دانشجویان محترم ابتدا به امور مالی مراجعه نموده و شهریه ثابت را پرداخت نمایند. و رسید امور مالی را  جهت فعال نمودن پرتال انتخاب واحد به آموزش تحویل دهند.

2- دانشجویان محترم پس از مشورت با مدیر گروه جهت انتخاب واحد به پرتال خود مراجعه نموده  و انتخاب واحد نماید.

تذکر 1 : انتخاب واحد بر طبق تقویم آموزشی و براساس مقطع و نیمسال ورود در ساعات تعیین شده انجام شود.

 

تذکر 2 : تاریخ انتخاب واحد از 97/06/17 لغایت 97/06/27  طبق تقویم برای دانشجویان مختلف می باشد.

تذکر 3 : دانشجویانی که ترم قبل مشروط شده اند حداکثر 14 واحد می بایست انتخاب نمایند.

تذکر 4 : در نیم سال تحصیلی اول و دوم در صورت اخذ درس کارورزی، دانشجویان بعد از ورودی 95 به همراه درس کارورزی حداکثر 12 واحد درسی دیگر اخذ شود.

3- ورود به سامانه سجاد و پرداخت 15% حق نظارت و مراجعه به امور مالی به همراه پرینت آن و پرینت  انتخاب واحد جهت امور تسویه حساب و تایید مالی انتخاب واحد.

4- تحویل تاییدیه مالی که توسط امور مالی تایید شده به اداره آموزش جهت ثبت و تایید نهایی در سیستم سجاد

تذکر 5 : پس از تائید آموزش جهت انجام امورمالی به حسابداری مراجعه نمایند.ضمناً پس از تائید آموزش دانشجویان تا زمان حذف واضافه حق هیچگونه تغییری را در انتخاب واحد خود نداشته وچنانچه تغییری ایجاد نماید مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو بوده وملاک انتخاب واحددانشجوپرینت انتخاب واحداولیه تائیدشده آموزش وامورمالی می باشد.

تذکر 6 : رعایت پیش نیاز الزامی می باشد، در صورتیکه دانشجویی پیش نیاز ها را رعایت ننماید مشکلاتی بوجود می آید که مسئولیت عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود. همچنین قبل از امتحانات ترم دروس که بدون رعایت پیش نیاز انتخاب شده باشد آن دروس حذف وشهریه مسترد نمی گردد

تذکر 7 : دانشجویان در انجام انتخاب واحد دقت لازم را انجام دهند. مسئولیت انتخاب واحد انجام شده کاملا به عهده دانشجو است.

شروع کلاس ها از 31  شهریور 97  است.

اداره آموزش

دیدگاه ها بسته شده اند .