مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه مهم

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

برای دانشجویان ورودی 90 و به بعد

1- از دانشجویان محترم تقاضا می شود از مورخه 1395/10/04 به پرتال شخصی خود (در سامانه سجاد) مراجعه کنند، گزینه ارزشیابی مدرسین را انتخاب نموده و نسبت به ارزشیابی اساتید کلیه دروس انتخابی خود اقدام نمایند .

2- پس از انجام ارزشیابی اساتید، نسبت به چاپ کارت امتحانی خود اقدام نمایند.

3- پس از اخذ کارت از سامانه لازم است دانشجو حداکثر تا تاریخ 1395/10/12 ابتدا به امور مالی موسسه و سپس به آموزش مراجعه و نسبت به درج مهر و تائید امور مالی و اداره آموزش اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه تا تاریخ فوق عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.

تذکرات مهم:

1- صدور کارت امتحانی دانشجو و مشاهده نمرات تحت هیچ شرایطی بدون ارزشیابی اساتید امکان پذیر نمی باشد.

2- از ورود دانشجویان در جلسه امتحان بدون کارت تائید شده امور مالی و اداره آموزش ممانعت به عمل می آید. بنابراین عواقب آن به عهده دانشجو است.

3- دانشجویان ورودی ماقبل 90 و همچنین دانشجویان بدون پرتال ، جهت دریافت کارت ورود به جلسه حداکثر تا تاریخ 1395/10/12 ابتدا به اداره آموزش و پس از تایید به امور مالی مراجعه نمایند.

4- در روز امتحان به هیچ عنوان، کارت ورود به جلسه تایید نخواهد شد، لذا حتما در بازه مذکور مراجعه نمایید.

 

مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

دیدگاه ها بسته شده اند .