مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه مهم

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

برای دانشجویان ورودی 90 و به بعد

1- از دانشجویان محترم تقاضا می شود از مورخه 1396/04/15 به پرتال شخصی خود (در سامانه سجاد) مراجعه کنند و نسبت به چاپ کارت امتحانی خود اقدام نمایند.

2- پس از اخذ کارت از سامانه لازم است دانشجو حداکثر تا تاریخ 1396/04/25 ابتدا به امور مالی موسسه و سپس به آموزش مراجعه و نسبت به درج مهر و تائید امور مالی و اداره آموزش اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه تا تاریخ فوق عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.

تذکرات مهم:

1- صدور کارت امتحانی دانشجو و مشاهده نمرات تحت هیچ شرایطی بدون ارزشیابی اساتید امکان پذیر نمی باشد.

2- از ورود دانشجویان در جلسه امتحان بدون کارت تائید شده امور مالی و اداره آموزش ممانعت به عمل می آید. بنابراین عواقب آن به عهده دانشجو است.

تذکر بسیار مهم: دانشجویان ورودی نیمسال دوم 95-96 در صورتی که از ترم های بالاتر (یا خارج از برنامه پیشنهادی) درس اخذ نموده اند پس  از پرینت کارت ورود به جلسه به اداره آموزش مراجعه نمایند.

 

برای دانشجویان ورودی قبل از  90

3- دانشجویان ورودی ماقبل 90 و همچنین دانشجویان بدون پرتال ، جهت دریافت کارت ورود به جلسه حداکثر تا تاریخ 1396/04/15 ابتدا به اداره آموزش و پس از تایید به امور مالی مراجعه نمایند.

4- در روز امتحان به هیچ عنوان، کارت ورود به جلسه تایید نخواهد شد، لذا حتما دربازه مذکور مراجعه نمایید.

 

مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

دیدگاه ها بسته شده اند .