مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه مهم

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

1- ابتدا به سامانه هم آوا مراجعه نمایید و از منوی دسترسی و از طریق گزینه ” ارزشیابی نیمسال جاری” نسبت به ارزیابی اساتید خود اقدام نمایید.

2- در صورتی که تسویه حساب نکرده اید ابتدا به امور مالی مراجعه نمایید و جهت تسویه حساب اقدام نمایید.

3- از دانشجویان محترم تقاضا می شود از مورخه 1397/10/12 به پرتال شخصی خود (در سامانه هم آوا) مراجعه کنند و  از قسمت  ” نمایش و چاپ کارت ورود به جلسه “نسبت به چاپ کارت امتحانی خود اقدام نمایند.

در صورتی که گزینه مورد نظر یافت نشد در قسمت جستجو عبارت نمایش و چاپ کارت ورود به جلسه را تایپ نمایید .  در صورت عدم تسویه حساب مالی قادر به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه نخواهید  بود. که می بایست نسبت به تسویه حساب اقدام فرمایید در صورت هرگونه خطای تسویه حساب به امور مالی  مرکز خوارزمی مراجعه نمایید.

4- پس از اخذ کارت از سامانه لازم است دانشجو حداکثر تا تاریخ 1397/10/19 ابتدا به امور مالی موسسه و سپس به آموزش مراجعه و نسبت به درج مهر و تائید امور مالی و اداره آموزش اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه تا تاریخ فوق عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.

تذکرات مهم:

1- از ورود دانشجویان در جلسه امتحان بدون کارت تائید شده امور مالی و اداره آموزش ممانعت به عمل می آید. بنابراین عواقب آن به عهده دانشجو است.

2- همراه داشتن کیف و کتاب و موبایل در جلسه امتحان تخلف محسوب می شود. خواهشمند است از آوردن این وسایل در جلسه امتحان خودداری نمایید.

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه برای دانشجویان بدون پرتال

1- دانشجویان بدون پرتال ، جهت دریافت کارت ورود به جلسه حداکثر تا تاریخ 1397/10/18 ابتدا به اداره آموزش و پس از تایید به امور مالی مراجعه نمایند.

2- در روز امتحان به هیچ عنوان، کارت ورود به جلسه تایید نخواهد شد، لذا حتما دربازه مذکور مراجعه نمایید.

 

اداره آموزش مرکز علمی کاربردی خوارزمی خراسان

دیدگاه ها بسته شده اند .