مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

مهم: فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه مهم

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

1- در صورتی که تسویه حساب نکرده اید ابتدا به امور مالی مراجعه نمایید و جهت تسویه حساب اقدام نمایید.

2- از دانشجویان محترم تقاضا می شود از مورخه 1397/04/20 به پرتال شخصی خود (در سامانه هم آوا) مراجعه کنند و  از قسمت  ” نمایش و چاپ کارت ورود به جلسه “نسبت به چاپ کارت امتحانی خود اقدام نمایند.

در صورتی که گزینه مورد نظر یافت نشد در قسمت جستجو عبارت نمایش و چاپ کارت ورود به جلسه را تایپ نمایید .  در صورت عدم تسویه حساب مالی قادر به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه نخواهید  بود. که می بایست نسبت به تسویه حساب اقدام فرمایید در صورت هرگونه خطای تسویه حساب به امور مالی  مرکز خوارزمی مراجعه نمایید.

3- پس از اخذ کارت از سامانه لازم است دانشجو حداکثر تا تاریخ 1397/05/04 ابتدا به امور مالی موسسه و سپس به آموزش مراجعه و نسبت به درج مهر و تائید امور مالی و اداره آموزش اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه تا تاریخ فوق عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.

تذکرات مهم:

1- از ورود دانشجویان در جلسه امتحان بدون کارت تائید شده امور مالی و اداره آموزش ممانعت به عمل می آید. بنابراین عواقب آن به عهده دانشجو است.

تذکر بسیار مهم: دانشجویان ورودی نیمسال دوم 97-96 در صورتی که از ترم های بالاتر (یا خارج از برنامه پیشنهادی) درس اخذ نموده اند پس از پرینت کارت ورود به جلسه به اداره آموزش مراجعه نمایند.

 

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه برای دانشجویان بدون پرتال

3- دانشجویان ورودی ماقبل 90 و همچنین دانشجویان بدون پرتال ، جهت دریافت کارت ورود به جلسه حداکثر تا تاریخ 1397/5/5 ابتدا به اداره آموزش و پس از تایید به امور مالی مراجعه نمایند.

4- در روز امتحان به هیچ عنوان، کارت ورود به جلسه تایید نخواهد شد، لذا حتما دربازه مذکور مراجعه نمایید.

 

اداره آموزش مرکز علمی کاربردی خوارزمی خراسان

دیدگاه ها بسته شده اند .