مهم: لزوم اخذ سنوات تحصیلی برای دانشجویان ورودی 962 و ماقبل جهت نیمسال 982

مهم: لزوم اخذ سنوات تحصیلی برای  دانشجویان ورودی 962 و ماقبل جهت نیمسال 982
Text Box: اطلاعیه مهم

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان ورودی 962 و ما قبل آن

حداکثر زمان درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی برای نیسمال دوم 98-99 جهت دانشجویانی که در نیسمال مذکور دارای واحد باقیمانده می باشند وفق ضوابط و مقررات آموزشی و پس از اخذ موافقت سازمان نظام وظیفه (برای دانشجویان مشمول) و پرداخت هزینه بررسی و طرح درخواست در شورای آموزشی در سامانه سجاد؛ مورخ 1/10/98 تعیین گردید.

لذا از تمامی دانشجویانی خانم و آقا، ورودی 962 و ماقبل آن، که در نیمسال بعدی درس باقیمانده دارند. درخواست می شود جهت اخذ سنوات به اداره آموزش ( آقای دشتی) مراجعه نمایند.

دیدگاه ها بسته شده اند .