نشست صمیمی و بازدید معاونت نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی از مرکز خوارزمی

نشست صمیمی و بازدید معاونت نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی از مرکز خوارزمی

دکتر محسن محمد زاده، معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز علمی کاربردی خوارزمی بازدید نمودند.

روز پنجشنبه 98/11/19 دکتر محسن محمد زاده معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز علمی کاربردی خوارزمی بازدید نمودند. همچنین ایشان نشست صمیمی با هیئت موسس و مدیران این مرکز داشتند و بر لزوم انجام دوره های مهارتی علمی کاربردی تاکید فرمودند.

دیدگاه ها بسته شده اند .