نمایشگاه توانمندیهای آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی

نمایشگاه توانمندی های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز دوشنبه مورخ 95/12/16 لغایت 95/12/20  از  ساعت  9 صبح تا 18:30 در محل مرکز جهاددانشگاهی مشهد واقع در سه راه ادبیات برگزار می شود.

دانشجویان و اساتید علاقه مند می توانند از این نمایشگاه بازدید نمایند.

دیدگاه ها بسته شده اند .