نمرات دانشجویان بدون پرتال – نیمسال اول 95-96

———————————–

ریاضی مهندسی – آقای دکتر ضیایی

امیرامیرنیا 9.75

معصومه صفایی 10

——————–

نمرات دانشجویان بدون پرتال درس تاریخ تحیلی صدر اسلام – آقای بختیاری

مجبتی خلیق    5

ویدا سعادتیان   17

کمال ضرابی  10

حکیمه تاجی  14

شادی شجاعی  11

———————————————————————–

دیدگاه ها بسته شده اند .