نمرات دانشجویان بی پرتال – نیمسال دوم 95-96

——————————————————————————

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2

یاسمن اباذری 9.75

فاطمه رمضان نیا 13

علی اکبری 9.75

سمانه ایرانفر 16.5

مهسا یعقوبی 10

مصطفی عجم 9.75

عماد بهادر 9.75

——————————————————————————

نصب و راه اندازی

ویدا سعادتیان 18

معصومه صفایی 19

امیرامیرنیا 20

——————————————————————————

ارائه دهندگان

معصومه صفایی 20

امیرامیرنیا 20

——————————————————————————

شبکه های محلی

ویدا سعادتیان 12.5

——————————————————————————

ایستگاه کاری

ویدا سعادتیان 17

صفایی 16

 

——————————————————————————

 

——————————————————————————————-

آز نوری

ویدا سعادتیان 18

——————————————————————————

مدیریت انتقال پیام

ویدا سعادتیان 20

——————————————————————————

 

دیدگاه ها بسته شده اند .