نمرات دانشجویان بی پرتال – نیمسال دوم 95-96

——————————————————————————

نصب و راه اندازی

ویدا سعادتیان 18

معصومه صفایی 19

امیرامیرنیا 20

——————————————————————————

ارائه دهندگان

معصومه صفایی 20

امیرامیرنیا 20

——————————————————————————

شبکه های محلی

ویدا سعادتیان 12.5

——————————————————————————

ایستگاه کاری

ویدا سعادتیان 17

صفایی 16

 

——————————————————————————

 

——————————————————————————————-

آز نوری

ویدا سعادتیان 18

——————————————————————————

مدیریت انتقال پیام

ویدا سعادتیان 20

——————————————————————————

 

دیدگاه ها بسته شده اند .