کتابخانه

 

ساعت کاری کتابخانه موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان هر روز از ساعت   13 لغایت 17 می باشد.

 

معرفی کتابخانه

کتابخانه مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان،همزمان با افتتاح مؤسسه خوارزمی آغاز به کار کرد.با توجه به اهداف مؤسسه،توسعه مجموعه کتابخانه با تاکید بر فراهم آوری منابع آموزشی و پژوهشی مورد نیاز اساتید و دانشجویان و مطابق با رشته های آموزشی موجود صورت می پذیرد.و مجموعه کتابخانه شامل کتابهای فارسی و لاتین،پروژه های پایان تحصیلی دانشجویان،مجلات فارسی می باشد.این مجموعه به صورت قفسه بسته و منطبق با رده بندی کتابخانه کنگره سازماندهی شده است.

 آیین نامه گردش منابع و امانات

فهرست کتابهای خریداری شده 

فهرست کتابهای رشته کامپیوتر را از اینجا دانلود کنید.

فهرست کتابهای رشته حسابداری را از اینجا دانلود کنید.

فهرست کتابهای عمومی و مرجع جدید 92 را از اینجا دانلود کنید.

فهرست کتابهای رشته حسابداری جدید 92 را از اینجا دانلود کنید.

فهرست کتابهای رشته کامپیوتر جدید 92 را از اینجا دانلود کنید.

 

عضویت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و عضویت در کتابخانه:

>2 قطعه عکس 4*3

>کپی کارت دانشجویی

>تکمیل فرم عضویت

اساتید تمام وقت و نیمه وقت می توانند 5 عنوان کتاب و مدرسین حق التدریسی می توانند 3 عنوان کتاب حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند.

دانشجویان:

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تعداد 2 عنوان کتاب و حداکثر به مدت 7 روز که 3 بار قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.

کارکنان:

کارکنان موسسه می توانند 2 عنوان و حداکثربه مدت یک ماه که یک بار قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.