مراحل کارورزی

مراحل کارورزی

قابل توجه دانشجویان محترم

برای انجام درس کارورزی مراحل زیر را انجام دهید:

  • ثبت نام در سایت سامانه ملی کارورزی: به این صورت که دانشجو باید در سامانه کارورزی به نشانی (http://karamouz.irost.org/) ثبت نام نماید .
  • سپس دانشجو به محلی(اداره یا شرکت معتبر) که قرار است در آنجا مشغول به کارورزی کند اطلاع دهد تا آن سازمان نیز در سامانه ملی کارورزی(http://karamouz.irost.org/) ثبت نام و اعلام نیاز نماید .
  • اداره آموزش و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه درخواست دانشجو را در سامانه ملی کارورزی به صورت سیستمی تایید می نماید.
  • دانشجو در سامانه محل کاروزی خود را که قبلا آن شرکت مطابق بند 2 ثبت نام کرده است انتخاب می کند.
  • دانشجو برگ اول معرفی به محل کارورزی(  در فرم های ضمیمه) را تهیه کند و پس از تایید مدیر گروه به واحد ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل دهد.
  • در صورتی که مراحل قبلی به درستی انجام شود واحد ارتباط با صنعت، معرفی نامه اولیه را صادر می نماید که دانشجو باید تحویل بگیرد و به همراه برگ معرفی نامه مدیرگروه به همراه کاربرگ 1-213  (واقع در صفحه 43 کاربرگ های آموزشی یا لینک  پایین همین صفحه) به دفتر ریاست دانشگاه (خانم ذوالفقاری) تحویل دهد تا رئیس امضا نمایند.

مراحل 1 تا 6 باید تا انتهای اسفند 96 انجام شود

  • پس از امضا رئیس، دانشجو برگ های معرفی نامه را از دفتر ریاست تحویل بگیرد و به مراحل کارورزی تحویل دهد.
  • دانشجو با هماهنگی استاد مربوط که در برد آموزش اعلام شده است نسبت به انجام کارورزی اقدام نماید.
  • اتمام مراحل کارورزی را به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اطلاع دهد تا گواهی پایان دوره را دریافت نماید.
  • دانشجو گزارش انجام کارورزی(صفحات 42 تا 48) را حداکثر تا 10 تیر 97 به استاد مربوط (معمولا  در محل دفتر ریاست دانشگاه)  تحویل دهد.

 

جهت دانلود کاربرگ ها و فرم های جدید آموزشی اینجا کلیک کنید.

فرم تاییده مدیرگروه جهت کارورزی(فرم شروع مراحل کارورزی)

راهنمای پرینت:

فرم های کارورزی:  صفحات 42 تا 48

 

دیدگاه ها بسته شده اند .