اخبار دوره های آزاد

گروه حقوق

گروه حقوق

گروه حقوق موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان برگزار می نماید: لطفا اطلاعیه زیر را ملاحظه...

ادامه مطلب

دوره آموزشی DBA

دوره آموزشی DBA

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی شبکه های سیسکو و میکروتیک

کارگاه آموزشی شبکه های سیسکو و میکروتیک

...

ادامه مطلب

کارگاه آموزش تقویت حافظه و تندخوانی ویژه کنکوری ها

کارگاه آموزش تقویت حافظه و تندخوانی ویژه کنکوری ها

فرم ثبت نام اینترنتینام دوره: *ِDBAکارگاه حافظه و تندخوانی ویژه کنکورمدیریت کنترل پروژهفراگیر پیام نورکلاس های کنکور کارشناسی ارشدمدیریت شبکه و سیستم های سیسکوCCNA+Networkشبیه سازی شبکهنام: *نام خانوادگی: *نام پدر: *شماره...

ادامه مطلب

دوره های 504 واژه زبان انگلیسی و مکالمه کاربردی

دوره های 504 واژه زبان انگلیسی و مکالمه کاربردی

   

ادامه مطلب

پذیرش دانش پذیر، تربیت کارشناس مدیریت کنترل پروژه

پذیرش دانش پذیر، تربیت کارشناس مدیریت کنترل پروژه

ادامه مطلب