اخبار دوره های آزاد

فایل های کلاس مدیریت پروژه – مهندس کیوانلو

دانلود فایل شماره یک – Ghorb-Karbala 2 دانلود فایل شماره دو –  دانلود فایل شماره سه -Presentation 16 دانلود فایل شماره چهار -مدیریت ذی نفعان پروژه...

ادامه مطلب

دوره شبیه سازی شبکه(NS2 , OPNet)

دوره شبیه سازی شبکه(NS2 , OPNet)

در این دوره شما با انواع شبیه سازهای شبکه همچون NS2 , OPNet آشنا می شوید و قادر به کار کردن با آنها و توانایی شبیه سازی شبکه را خواهید داشت!

ادامه مطلب