اخبار دوره های آزاد

دوره طراحی و نظارت تاسیسات برقی

دوره طراحی و نظارت تاسیسات برقی

بسمه تعالی مقدمه: با توجه به اینکه از سال 1374 مقررات ملی ساختمان تصویب شده و در کتاب قانون و کنترل ساختمان مقرر شد که این مقررات در دانشگاه ها تدریس شود ولی هنوز هیچ دانشگاهی به طور کامل این موضوع را در سرفصل دروس خود لحاظ...

ادامه مطلب

فایل های کلاس مدیریت پروژه – مهندس کیوانلو

دانلود فایل شماره یک – Ghorb-Karbala 2 دانلود فایل شماره دو –  دانلود فایل شماره سه -Presentation 16 دانلود فایل شماره چهار -مدیریت ذی نفعان پروژه...

ادامه مطلب

دوره شبیه سازی شبکه(NS2 , OPNet)

دوره شبیه سازی شبکه(NS2 , OPNet)

در این دوره شما با انواع شبیه سازهای شبکه همچون NS2 , OPNet آشنا می شوید و قادر به کار کردن با آنها و توانایی شبیه سازی شبکه را خواهید داشت!

ادامه مطلب